background
IoT Challenge

De Politie en Stedin: IoT zorgt voor veiligere leefomgeving

Watervervuiling en elektriciteitsfraude, het zijn maatschappelijke problemen die de gezondheid en veiligheid van burgers in gevaar brengen. De Politie, netbeheerder Stedin en twee slimme start-ups zetten samen het Internet of Things in om onze leefomgeving veiliger te maken.

Samenwerking: Stedin en NetOp

Stedin: slimme sensors detecteren afwijkend energieverbruik

Het illegaal aftappen van elektriciteit vormt een groot probleem voor netbeheerder Stedin. Het bedrijf loopt hier niet alleen inkomsten door mis, illegaal aftappen is gevaarlijk en kan brand veroorzaken. Stedin wil daarom graag weten op welke locaties criminelen illegaal stroom aftappen.

Start-up NetOp heeft een oplossing ontwikkeld: slimme sensors. Deze sensors beschikken over algoritmes die elektriciteitspatronen herkennen en een afwijkend patroon in het energieverbruik detecteren. Zo’n afwijkend patroon kan erop wijzen dat er stroom wordt afgetapt voor illegale praktijken, zoals het kweken van hennepplanten.

Meer weten over IoT?

Vraag een vrijblijvend gesprek aan met onze IoT-experts

Co-creatie: de Politie en Sodaq

De Politie: burgers meten zelf de kwaliteit van het water

Een ander probleem op gebied van veiligheid is het illegaal dumpen van afval in de natuur, bijvoorbeeld in het water. Nederland is een waterland bij uitstek. Mensen recreëren in het water en wonen en werken op het water. Een goede waterkwaliteit is dus extra belangrijk.

De Politie wil daarom burgers meer betrekken bij het milieu en hun eigen leefomgeving. Dat lukt dankzij het Internet of Things en de sensoren die Sodaq voor de Politie ontwikkelde. Mensen kunnen de sensoren op verschillende plekken in het water plaatsen, bijvoorbeeld aan een woonboot of aan een hengel.

De pilot is al gestart. In de video zie je precies hoe de sensoren werken in de praktijk.

Wat is de IoT Challenge?

Internet of Things: een oplossing voor iedereen

Het doel van de Vodafone TNW IoT Challenge is het oplossen van ingewikkelde vraagstukken met behulp van het Internet of Things. Zodat onze leefomgeving veiliger, efficiënter en prettiger wordt. Vodafone speelt hierin een verbindende rol. Door het samenbrengen van gevestigde bedrijven en start-ups probeert Vodafone bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe technologische oplossingen voor deze vraagstukken.

Klaar om aan de slag te gaan met IoT?